×

Some info from messenger...

Polityka prywatności

Polityka prywatności :

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu EUROBID.PL oraz warunki wykorzystywania plików Cookies.

EUROBID   dba aby przekazane dane osobowe nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, jak również aby były one przetwarzane zgodnie z właściwą ustawą prawa UE ( RODO ) o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przedmiotowo właściwych.

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych podczas rejestracji do serwisu EUROBID.PL jest EUROBID 
 2. Poniższe pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez Login oraz Hasło;

Operator – EUROBID 

Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie EUROBID.PL, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić przez Automat;

Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika;

Cookies sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

Cookies stałe – pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W przypadku użycia pojęć niezdefiniowanych w ust. 2 powyżej, należy interpretować je zgodnie z Regulaminem Serwisu

§ 2

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia usług.
 2. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 3. Dane Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do właściwych przepisów prawa UE o ochronie danych osobowych.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania oraz usunięcia posiadanych przez Administratora danych osobowych.
 5. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, Administrator nie ujawnia danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. poniżej.
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na najwyższej klasy sprzęcie w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp do nich mają tylko i wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych oraz innych informacji w tajemnicy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika  zaległości płatniczych wobec Operatora Serwisu lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.
 9. Użytkownik akceptując REGULAMIN oraz POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora serwisu Eurobid drogą elektroniczną

§ 3

Zakres i gromadzenie danych osobowych

 1. Administrator, w zakresie uzasadnionym niezbędną weryfikacją Użytkownika, może poprosić o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. 1.1. Imię i nazwisko
  2. 1.3. Adres;
  3. 1.4. Numer telefonu;
  4. 1.5. Adres e-mail.
 2. Administrator może, zarówno w trakcie rejestracji w Serwisie, jak i Programie Partnerskim w dowolnie obranym momencie, poprosić o przesłanie stosownego dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, jak również w celu sprawdzenia czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią.

§ 4

Polityka dotycząca Cookies

 1. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego EUROBID.PL, w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu czy z Programu Partnerskiego.
 2. W ramach Serwisu oraz na stronie Programu Partnerskiego, stosowane są pliki Cookies sesyjne oraz Cookies stałe.
 3. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.
 5. Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

5.1. Utrzymania sesji Użytkownika  (po zalogowaniu);

5.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

5.3. Lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

5.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

5.5. Badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.

       6. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie Serwisu EUROBID.PL.

       7. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

       8. Użytkownik w każdym czasie może usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa. Jeżeli pliki cookies zostaną usunięte w trakcie korzystania z serwisu, może to powodować nieprawidłowości w działaniu serwisu, za co Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik  zawsze może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz zwrócić się z prośbą o usunięcie ich danych osobowych w całości bądź w określonej części.
 2. Adres, pod którym można skontaktować się z Administratorem:  
 • EUROBID 

Preferowany kontakt drogą mailową :

E-mail: bok@eurobid.pl, bok.eurobid@gmail.com